KAMPANJEVILKÅR: WALL OF FAME

GENERELT

 1. Disse kampanjevilkårene gjelder for Raylex’ «Wall of Fame», som er en del av Oystershell Laboratories, Drongen i.s.m. D|M&S, Brugge
 2. Det er ingen kjøpsforpliktelse for å delta i «Wall of fame».
 3. «Wall of Fame» foregår i nasjonal skala, der kun korrekt utfylte opplysninger mottatt av Oystershell via nettsiden  www.raylex.com/nb/wall-fame  vil være kvalifiserte for deltakelse i kampanjen.
 4. Ved å delta i «Wall of Fame» sier deltakerne seg enige i at Kampanjevilkårene slik de er beskrevet i dette dokumentet gjelder.
 5. Oystershell forbeholder seg retten til å avslutte kampanjen eller å endre reglene, premiene, vilkårene, bestemmelsene eller informasjonen etter eget forgodtbefinnende og uten forhåndsvarsel, uten at Oystershell på grunn av dette på noen som helst måte kan avkreves skadeerstatning fra deltakerne.
 6. Oystershell forbeholder seg retten til å ekskludere innsendinger som forekommer å være svindelaktige eller urettmessige.

DELTAKELSE

 1. Medarbeidere i Raylex og Oystershell samt andre som er direkte involvert i organisasjonen av «Wall of Fame» kan ikke vinne eventuelle premier.
 2. «Wall of fame» er åpen for alle som bor i Norge og har et fast bosted der han eller hun står registrert i folkeregisteret.
 3. Alle kan delta så ofte de ønsker.
 4. For å delta i denne kampanjen går deltakerne til Raylex-nettsiden og fyller der inn navn, alder (valgfritt) og e-postadresse. Deretter laster de opp sin nailfie (neglefoto) og skriver en kort oppsummering om hvordan Raylex har hjulpet dem med å slutte å bite negler (valgfritt).
 5. Oystershell setter som betingelse for deltakere under 16 år at deres foreldre/foresatte har godkjent deltagelse i «Wall of fame».
 6. Navne- og adresseopplysninger som er oppgitt av den som deltaker skal stemme overens med det som er oppgitt i pass / annet godkjent ID-dokument.
 7. Foto er beskyttet av opphavsrett. Send derfor kun inn fotografier du selv har tatt.
 8. Den viktigste betingelsen som fotografiet ditt må oppfylle er at neglene dine er synlige. I tillegg har Oystershell rett til å utelukke fotografier som ikke er relevante for «Wall of fame» fra deltakelse.
 9. Deltakerne godkjenner disse vilkårene gjennom sin deltakelse.

PERSONVERN

 1. Deltakerne er pliktige til å oppgi korrekt og fullstendig informasjon. Deltakere som sender inn uriktige personopplysninger kan utelukkes fra deltagelse og vil ikke kunne vinne premier.
 2. For å kunne kontakt deg hvis du skulle vinne en premie ber vi deg om å oppgi e-postadressen din ved deltagelse i kampanjen. Vi lagrer denne e-postadressen på en trygg måte og deler den ikke med tredjepart.
 3. Opplysningene om deltakeren som oppgis på konkurranseskjemaet, lagres i databasen til arrangøren og vil kun bli brukt til å kontakte vinnerne/taperne en gang i forbindelse med konkurranseresultatet, og vil ikke bli brukt til kommersielle formål. Oystershell respekterer bestemmelsene i den belgiske loven av 8.12.1992 som omhandler beskyttelse av privatsfæren når det gjelder behandling om personopplysninger, som ble endret ved lov av 11.12.1998. Man har rett til innsyn, nekting og tilpassing.
 4. Deltakeren gir Oystershell tillatelse å bruke alle sine personopplysninger for organiseringen og gjennomføringen av denne kampanjen.

ANSVAR

 1. Denne kampanjen organiseres av Oystershell
 2. Oystershell og dets tilknyttede aksjeselskaper er ikke ansvarlige for eventuell skade som måtte stamme fra tilgang til, bruk av og tillit til den oppgitte informasjonen, så fremt ikke skaden skyldes forsett eller grov uforstand fra Oystershells side.
 3. Oystershell er ikke ansvarlig for eventuell følgeskade fra kampanjen, hverken gjennom lovverket eller fra avtalen. Oystershell bærer intet ansvar ved ulykker, for sene leveringer, skade eller påløpte kostnader uansett av hvilken art, som måtte stamme fra kampanjen, promoteringen, tildelingen av premien eller mottak av premien. Oystershell er heller ikke ansvarlig i tilfelle teknisk mangel og/eller forsinkelser i mottak av innsendingene.
 4. Ser du noe med kampanjen, vilkårene eller premien som du synes ikke stemmer? Da tilpasser vi dette med en gang. Med forbehold om skrive- eller trykkfeil.