KAMPANJVILLKOR: WALL OF FAME

ALLMÄNT

 1. Dessa kampanjvillkor gäller ”Wall of Fame” från Raylex, som är en del av Oystershell Laboratories, Drongen i samarbete med D|M&S, Brugge
 2. Deltagande i ”Wall of Fame” inbegriper ingen köpskyldighet.
 3. “Wall of Fame” sker på nationell nivå, där endast korrekt ifyllda uppgifter som mottagits av Oystershell via webbplatsen, www.raylex.com/sv/wall-fame kan komma i fråga för deltagande i kampanjen.
 4. Genom att deltaga i ”Wall of Fame”, godkänner deltagare kampanjvillkorens tillämplighet, som anges i detta dokument.
 5. Oystershell förbehåller sig rätten att avsluta kampanjen eller att ändra regler, priser, villkor, specifikationer eller information efter eget godtycke och utan föregående meddelande, utan att Oystershell därmed på något sätt blir ersättningsskyldigt gentemot deltagarna.
 6. Oystershell förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som är bedrägliga eller orättmätiga.

DELTAGANDE

 1. Medarbetare på Raylex och Oystershell samt andra som är direkt knutna till organisationen av ”Wall of Fame” är inte berättigade till ett eventuellt pris.
 2. ”Wall of Fame” är öppen för alla som bor i Sverige och har en fast bostad eller hemvist där han eller hon är skriven.
 3. Alla får deltaga så många gånger som han/hon vill.
 4. För att deltaga i denna kampanj, ska deltagare besöka Raylex webbplats och där fylla i namn, ålder (valfritt) och e-postadress. Dessutom ska de ladda upp sin nailfie (nagelbild) och skriva en kort sammanfattning om hur Raylex har hjälpt dem att sluta bita på naglarna (valfritt).
 5. Oystershell kräver att minderåriga under 16 år får förälders/vårdnadshavares samtycke för deltagande i ”Wall of Fame”.
 6. Namn och adress som anges för deltagande måste överensstämma med uppgifterna på deltagarens identitetskort.
 7. Bilder är upphovsrättsskyddade. Skicka därför endast bilder som du tagit själv.
 8. Det viktigaste villkoret som din bild måste uppfylla är att dina naglar finns med på bilden- Dessutom har Oystershell rätt att diskvalificera bilder som inte är relevanta för ”Wall of Fame” från deltagande.
 9. Deltagare godkänner dessa villkor genom deltagande.

INTEGRITETSSKYDD

 1. Deltagare är skyldiga att lämna korrekt och fullständig information. Deltagare som skickar felaktiga personuppgifter, kan diskvalificeras från deltagande och kommer inte i fråga för att vinna priser.
 2. För att kunna nå dig om du vinner ett pris, ber vi om din e-postadress vid deltagande i kampanjen. Vi sparar denna på ett säkert sätt och delar den inte med tredje part.
 3. Deltagarens uppgifter, som anges i tävlingsformuläret, sparas i organisatörens databas och kommer endast att användas för att kunna kontakta vinnare/förlorare en gång i samband med tävlingsresultatet och kommer inte att användas för kommersiella ändamål. Oystershell respekterar bestämmelserna i den belgiska lagen från 8.12.1992 om skydd för privatlivet gällande hanteringen av personuppgifter, ändrad av lagen från 11.12.1998. Deltagare har rätt till tillgång, rätt att vägra tillgång och rätt till justering.
 4. Deltagare ger Oystershell tillstånd att använda alla sina personuppgifter för denna kampanjs organisation och genomförande.

ANSVAR

 1. Denna kampanj anordnas av Oystershell
 2. Oystershell och dess dotterbolag ansvarar inte för skador som uppkommer från tillgång till, användning av och förtroendet för den tillhandahållna informationen, om inte skadan beror på uppsåt eller grov oaktsamhet från Oystershells sida.
 3. Oystershell ansvarar inte för eventuella skador till följd av kampanjen, varken enligt lag eller avtal. Oystershell bär inget som helst ansvar för olyckor, sena leveranser, skador eller extra kostnader av något slag, som är följden av kampanjen, marknadsföringen, tillkännagivande av priset eller mottagande av priset. Oysterchell ansvarar inte heller för eventuella tekniska fel och/eller förseningar vad gäller bidragens inkommande.
 4. Ser du något som du tycker är fel gällande kampanjen, villkor eller pris? Då ändrar vi detta direkt. Inga rättigheter kan förskaffas från eventuella tryck- eller skrivfel.